Sjöfartsverkets tillkännagivande av register över allmänna farleder och allmänna hamnar, föreskrifter. SJÖFS 2013:4
Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets tillkännagivande av register över allmänna farleder och allmänna hamnar, föreskrifter. SJÖFS 2013:4

24800

248 kr (exkl. moms)

Sjöfartsverket tillkännager med stöd av 5 § lagen (1983:293) om inrättande, utgvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn följande register över allmänna farleder och allmänna hamnar.
Prenumerera på SJÖFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.