Sjöfartsverkets författningssamling - SJÖFS. Prenumeration 2020
Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets författningssamling - SJÖFS. Prenumeration 2020

92700

927 kr (exkl. moms)

I SJÖFS publiceras föreskrifter om fartygssäkerhet och sjöolyckor, sjöfartsskydd, lotsning, isbrytning, sjöfartstaxor m.m.
Tryckt upplaga: