Sjöfartsverkets författningssamling - SJÖFS. Prenumeration 2018
Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets författningssamling - SJÖFS. Prenumeration 2018

87400

874 kr

I SJÖFS publiceras föreskrifter om fartygssäkerhet och sjöolyckor, sjöfartsskydd, lotsning, isbrytning, sjöfartstaxor m.m.
Produktdetaljer: