Självkörande fordon på väg
Näringsdepartementet

Självkörande fordon på väg

8000

80 kr

En särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar som behövs för en introduktion av förarstödjande teknik och helt eller delvis självkörande fordon på väg.I uppdraget ingår att överväga och lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga förutsättningar för:
  • försök med självkörande fordon i allmän trafik, och
  • introduktion av sådana fordon i allmän trafik.
Utredaren ska lämna en konsekvensanalys av de förslag som lämnas, inklusive finansiella konsekvenser.
Produktdetaljer: