Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013
Statistiska centralbyrån/SCB

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013

25700

257 kr (exkl. moms)

Arbetsförmedlingen (Af) har i regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att senast den 31 mars varje år från och med 2014 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.Undersökningen omfattar personer i åldern 16–64 år som är folkbokförda i Sverige. Genomförandet sker i två steg.I steg 1 ställs en screeningfråga om funktionsnedsättning i direkt anslutning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).I steg 2 genomförs en separat intervju om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Intervjuer har skett löpande under perioden november 2012 till slutet av december 2013.SCB har tidigare på uppdrag av Af genomfört undersökningar inom samma ämnesområde vartannat år under perioden 1996–2008.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.
Produktdetaljer: