.
Signaler

Signaler

Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar

11300

113 kr (exkl. moms)

Signaler

Signaler

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Barndomen går inte i repris - märk de tidiga signalerna!

Under hösten 2011 har Barnombudsmannen mött 12 pojkar och 22 flickor i åldrarna 8 till 26 år som alla upplevt våld i nära relationer. Ett genomgående tema i deras berättelser är att våldet kunde pågå väldigt länge utan att upptäckas. De har försökt signalera, men vuxna har inte hört eller förstått.
I berättelserna framkommer hur samhället har agerat när våldet väl blivit uppdagat, hur de bemötts av skola, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende i övrigt. Om en aktör är det dock skrämmande tyst: socialtjänsten. När den trots allt omnämns framstår den som passiv, fokuserad på de vuxna och ovillig att lyssna.
Barnombudsmannen föreslår:
  • Reformera socialtjänsten, inrätta Barntjänsten i kommunerna.
  • Inför obligatorisk kunskap om våld och anmälningsplikt i yrken där man möter barn.
  • Lagstifta om tidsgräns för barnförhör.
Inkommer i oktobre. Abonnera på rapporter från Barnombudsmannen – teckna stående order.