Signaler
Barnombudsmannen

Signaler

11300

113 kr

Barndomen går inte i repris - märk de tidiga signalerna!Under hösten 2011 har Barnombudsmannen mött 12 pojkar och 22 flickor i åldrarna 8 till 26 år som alla upplevt våld i nära relationer. Ett genomgående tema i deras berättelser är att våldet kunde pågå väldigt länge utan att upptäckas. De har försökt signalera, men vuxna har inte hört eller förstått.I berättelserna framkommer hur samhället har agerat när våldet väl blivit uppdagat, hur de bemötts av skola, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende i övrigt. Om en aktör är det dock skrämmande tyst: socialtjänsten. När den trots allt omnämns framstår den som passiv, fokuserad på de vuxna och ovillig att lyssna. Barnombudsmannen föreslår:
  • Reformera socialtjänsten, inrätta Barntjänsten i kommunerna.
  • Inför obligatorisk kunskap om våld och anmälningsplikt i yrken där man möter barn.
  • Lagstifta om tidsgräns för barnförhör.
Inkommer i oktobre. Abonnera på rapporter från Barnombudsmannen – teckna stående order.
Produktdetaljer: