SFS - Hälso- och sjukvård
Statsrådsberedningen

SFS - Hälso- och sjukvård

170000

1,700 kr

SFS - Hälso- och sjukvård består av nya och ändrade författningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Genom det här abonnemanget kan du på ett enkelt sätt ha koll på nya och förändrade lagar inom hälso- och sjukvården. Du får fyra postala utskick per år med de författningar. Från och med 2013 har Fritzes Statens uppdrag att trycka, sälja och distribuera Svensk Författningssamling,
Produktdetaljer: