Sfi-bonus. Stimulans för nyanlända  invandrare att snabbare lära sig svenska
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sfi-bonus. Stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska

17000

170 kr (exkl. moms)

Förslag till utformning av en stimulansersättning till nyanlända invandrare som uppnår en viss nivå i svenskundervisningen.
Tryckt upplaga: