Sexuell människohandel
Brottsförebyggande rådet, Brå

Sexuell människohandel

En fråga om tillgång och efterfrågan

16800

168 kr (exkl. moms)

Rapporten handlar om sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan.

Genom att hela traffickingkedjan skildras - från rekryteringen av kvinnor i ursprungsländerna fram till mötet med de svenska sexköparna - har också förslag på brottsbekämpande strategier och metoder formulerats som täcker hela verksamheten.

Abonnera på BRÅ-rapporter - teckna stående order.

Tryckt upplaga: