Sexualbrottsutredning, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Sexualbrottsutredning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Ombildande av utredningen till en parlamentariskt sammansatt kommitté.
Produktdetaljer: