.
Sexualbrotten och brotten mot kvinnor
  • Straffrätt

Sexualbrotten och brotten mot kvinnor

Marie Wallin

En praktisk vägledning

54000

540 kr (exkl. moms)

Sexualbrotten och brotten mot kvinnor

Sexualbrotten och brotten mot kvinnor

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 236
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139025412
  • Ämnen: Straffrätt
  • Taggar:
  • Författare: Marie Wallin

Om boken

Sexualbrotten och brotten mot kvinnor är en praktisk handbok som med fördel kan användas i undervisning. Del 1 har fokus på straffrätten och specifika brott. Först behandlas sexualbrotten i 6 kap. BrB, sedan fridskränkningsbrotten i 4 kap. BrB och därefter andra brott som ofta utreds tillsammans med dessa. Här beskrivs även reglerna om kontaktförbud och vad som gäller för barnfridsbrottet enligt 4 kap. BrB. I del 1 redogörs för den straffrättsliga kartan på området.

Del 2 beskriver förundersökningsarbetet kopplat till dessa brott och dess processrättsliga ramar. Här redogörs för vad som gäller för bevisning och beviskrav och hur viktigt det är att säkrandet av bevisning sker på ett rättssäkert sätt. Denna del handlar också om samspelet mellan de olika aktörerna och parterna i en förundersökning och hur avgörande det är att åklagare och polisanställda håller sig strikt objektiva i detta arbete. I del 2 redogörs alltså för hur den processrättsliga kartan ser ut.

Del 3 har ett mer praktiskt angreppssätt med genomgång av s.k. best practice, dvs. hur ett bästa arbetssätt i förundersökningarna ser ut och vilka framgångsfaktorer som finns. Här redogörs också för rättspraxis och hur den kliniska vårdens – inte bara rättsläkarnas – arbete kan ha viktiga bevisfunktioner i domstolarna.

Boken riktar sig till polisanställda och jurister samt andra som möter denna typ av brottslighet, t.ex. inom vården, socialtjänsten och i skolan.