Servitut i teori och praktik
Wolters Kluwer

Servitut i teori och praktik

50800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

508 kr (exkl. moms)

I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och
de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten
ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i
fastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagar
tas upp.
Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande av
servitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.
Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörande
servitut.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 258
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911374-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och
de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten
ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i
fastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagar
tas upp.
Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande av
servitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.
Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörande
servitut.
Målgrupp
Juridiska, Studerande, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Fastighetsrätt
  • Publicerad: 2016-08-19
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911374-4