Servitut i teori och praktik
Wolters Kluwer

Servitut i teori och praktik

49300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

493 kr

I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagartas upp.Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande avservitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörandeservitut.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 258
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911374-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagartas upp.Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande avservitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörandeservitut.
Målgrupp
Juridiska, Studerande, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Fastighetsrätt
  • Publicerad: 2016-08-19
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911374-4