.
Servitut i teori och praktik
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt
 • Miljörätt
 • Jordbruk, jakt och fiske
 • Förvaltningsrätt

Servitut i teori och praktik

Barbro Julstad, Tomas Vesterlin
0
Servitut i teori och praktik
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2016
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar: Fastighetsrätt, Miljörätt, Jordbruk, jakt och fiske, Förvaltningsrätt
 • Författare: Barbro Julstad, Tomas Vesterlin

Om boken

I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagartas upp.Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande avservitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörandeservitut.