Servicekontor i ny regim. SOU 2017:109
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Servicekontor i ny regim. SOU 2017:109

Delbetänkande från Servicekontorsutredningen

18000

180 kr (exkl. moms)

Servicekontor i ny regim. SOU 2017:109

Servicekontor i ny regim. SOU 2017:109

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 167
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:109
 • ISBN/Best.nr: 978-913824734-1
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag på vilken service som bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor, liksom en plan för när servicekontoren ska tillhandahålla service avseende Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamheter. Utredningen lämnar även förslag på hur serviceorganisationen inledningsvis ska vara organiserad, dimensionerad och finansierad.

Utredningen kan konstatera att mycket har fungerat bra i den frivilliga samverkan om servicekontoren, det har dock funnits en rad problem i styrningen och organisationen av samverkan. Utredningen anser att det finns flera fördelar med att samla den lokala serviceverksamheten i en organisation. Det blir bl.a. lättare att skapa en samordnad styrning och ledning, samt att utveckla servicen till medborgare och företagare. Även långsiktig planering och styrning av verksamheten kommer att underlättas.

Servicekontoren i den nya serviceorganisationen bör enligt utredningen vara organisatoriskt indelade i fyra regioner. Sammantaget bedömer utredningen att serviceorganisationen kommer att ha en bemanning på cirka 760 årsarbetskrafter vid övergången till Statens servicecenter den 1 januari 2019.

Särskild utredare: Mats Sjöstrand
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!