Service i glesbygd. SOU 2015:35.
Näringsdepartementet

Service i glesbygd. SOU 2015:35.

28000

280 kr

Utredningen har tittat på förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårbara och utsatta. Utredningen föreslår två olika typer av långsiktiga stöd till försäljningsställen för dagligvaror som ska kunna utgå under vissa villkor. En förutsättning för stöd är att försäljningsställena ligger i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden. Dessa områden är enligt utredningen områden med låg och mycket låg tillgänglighet till tätorter, direkt till sådana områden angränsande glesbygd och avlägset belägna skärgårdsområden utan fast landförbindelse. De nya stöden ska ge goda förutsättningar för bibehållande och nyetablering av samordnade servicelösningar.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: