Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi. Prop. 2015/16:16
Näringsdepartementet

Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi. Prop. 2015/16:16

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211). Senareläggning av införandet av nya system med redovisningscentraler, för att möjliggöra för de blivande redovisningscentralerna att bli godkända och starta upp sin verksamhet innan skyldigheterna för taxitrafikföretagen inträder.