Semesterlagen med kommentarer
Wolters Kluwer

Semesterlagen med kommentarer

78100

781 kr (exkl. moms)

Författare:
Gerhard Wikrén
Detta är den sjunde omarbetade upplagan av kommentaren till 1977 års semesterlag.Efter utgivningen av den sjätte upplagan år 2010 har ytterligare ändringar och tillägg gjorts i semesterlagen. I lagen hänvisas nu även till ny lagstiftning angående semesterlagens tillämpning på Försvarsmaktens område. Bestämmelser har införts om s.k. gymnasial lärlingsanställning. Frånvaro på grund av s.k. korttidsanställning ska grunda rätt till semesterlön. Ändringar har vidare gjorts i 17 a § om semesterlönegrundande frånvaro vid ledighet enligt föräldraledighetsbestämmelserna. Även i denna upplaga lämnas en kortfattad redovisning för beräkningen av semesterlön i några centrala kollektivavtal.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 7
  • Omfång: 267
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 9789139114727
  • Ämnen: Arbetsliv