Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el
Finansdepartementet

Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväga om den nuvarande modellen för uttag av energiskatten på el är ändamålsenlig samt lämna författningsförslag. Den allmänna utgångspunkten för uppdraget är att en förändrad energiskatt på el ska vara förenlig med unionsrätten, att det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft bibehålls och att snedvridningar ska undvikas i möjligaste mån. Vid utformningen av systemet i allmänhet, och eventuella särskilda nedsättningar i synnerhet, ska utredaren beakta riskerna för omotiverade företagsombildningar eller tekniska lösningar som enbart syftar till skattemässiga fördelar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 13
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:072
  • ISBN/Best.nr: 68714-072
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Energi & Miljö, Offentlig förvaltning