.
Sekretessavtal
  • Förmögenhetsrätt

Sekretessavtal

Magnus Tonell

- och det rättsliga skyddet för företagshemligheter

Produkt-id: 5959123271846
ID: P000042734
Sekretessavtal
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter är en praktiskt inriktad handbok som innehåller vägledningar för den som ska upprätta eller granska sekretessavtal. Avtalens innehåll och funktion behandlas utförligt med hjälp av exempelklausuler med tillhörande kommentarer. I boken behandlas också skyddet för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser, påföljder och åtgärder vid angrepp, konkurrensklausuler samt förhållandet till offentlighet och sekretess hos myndigheter. Här beskrivs även sambandet mellan immaterial­rätten och skyddet för företagshemlig information. Boken innehåller checklistor för sekretessavtal, lagtext- och direktivbilagor samt kollektivavtalet om konkurrensklausuler.

Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter vänder sig mot alla som kommer i kontakt med frågor rörande sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter i sin verksamhet.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023142.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000042734", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000427292", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "subtitle"=>"- och det rättsliga skyddet för företagshemligheter", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1591", "id"=>"CB0622289C1D6056C1257AD700341F6C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Magnus", "lastname"=>"Tonell"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139319931", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-03-29", "publicerat_timestamp"=>1616976000}