.
Sekretess mellan myndigheter
 • Offentlig rätt
 • Förvaltningsrätt

Sekretess mellan myndigheter

48000

480 kr (exkl. moms)

Sekretess mellan myndigheter

Sekretess mellan myndigheter

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 158
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139022121
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt
 • Författare: Johan Höök

Om boken

Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter. Principen är att sekretessbelagda uppgifter inte får överföras mellan myndigheter. Men från denna princip finns ett stort antal undantag. I den här boken analyseras först när myndigheter och verksamhetsgrenar ska anses vara självständiga i förhållande till varandra. Därefter diskuterar i detalj de olika generella möjligheterna att göra undantag från huvudregeln om sekretess, bland annat den s.k. generalklausulen och regeln om nödvändigt utlämnande. Slutligen beskrivs ett antal specifika undantag som finns på olika områden, som till exempel mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.I denna andra upplaga har texten uppdaterats med ny praxis och även kompletterats med ett längre avsnitt om samtycke.Boken vänder sig till anställda på myndigheter, domstolar, kommuner och andra som behöver förstå regelverket kring sekretess mellan myndigheter. Den kan också fungera som kursmaterial i högskoleutbildningar i offentlighets- och sekretessfrågor.