.
Sekretess inom rättsväsendet
  • Straffrätt

Sekretess inom rättsväsendet

Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind
0
Sekretess inom rättsväsendet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses svåröverskådliga och i många fall svårtillämpade i den enskilda fallet. Behovet av en korrekt rättstillämpning framstår som särskilt stort eftersom sekretess innebär att inskränkning i medborgarnas grundlagsfästa rätt till insyn i offentlig verksamhet.

Sekretess inom rättsväsendet har ett särskilt fokus på brottsbekämpning. De brottsbekämpande myndigheterna har ett stort antal bestämmelser såväl i offentlighets- och sekretesslagen som i annan lagstiftning att förhålla sig till. I boken har de bestämmelser som kan aktualiseras i det brottsbekämpande arbetet samlats. Eftersom de rättsliga organens beslutsfattande i betydande utsträckning vilar på uppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna får från andra samhällssektorer och myndigheter behandlar boken också andra myndigheters sekretess. I verket ges ett stort antal exempel från aktuell rättspraxis och som bilagor finns exempel på olika typer av beslut. Verket ger också på ett överskådligt sätt vägledning för de olika praktiska situationer när sekretesslagstiftningen aktualiseras.

Verket riktar sig främst till jurister, utredare och andra som i sin yrkesutövning konfronteras med frågor om sekretess i rättsliga sammanhang. Verket riktar sig också till de myndigheter och aktörer som de brottsbekämpande myndigheterna i betydande utsträckning samverkar eller på annat sätt har kontakt med som till exempel personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, bankväsendet, advokatväsendet och Kronofogdemyndigheten. Verket vänder sig därför också till en vid läskrets utanför rättsväsendet.