Sedd, hörd och respekterad. SOU 2015:14. Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
Socialdepartementet

Sedd, hörd och respekterad. SOU 2015:14. Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

24000

240 kr (exkl. moms)

Ger förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig. Med ändamålsenlig menar utredningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv.I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till författningsändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Förslagen gäller vårdgivarens skyldighet att besvara klagomål, den enligt utredningen viktigaste komponenten i ett ändamålsenligt klagomålssystem, samt Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) handläggning av ärenden. Utredningen presenterar även ett antal bedömningar i delbetänkandet.
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: