Second International Evaluation of the Berzelii Centra Programme
Vinnova

Second International Evaluation of the Berzelii Centra Programme

21400

214 kr

Författare:
Douglas Reeve et al
Fyra Berzelii Centra får sin bedömning med varierande resultat!Programmet Berzelii Centra innebär en unik möjlighet för forskare och studenter att använda plattformar för grundläggande, akademisk och klinisk forskning för att främja innovation. Varje center finansieras utifrån tidigare framsteg.Hur har de då lyckats så här långt? Resultaten är mycket varierande. Ett center har gjort fantastiska framsteg på samtliga bedömningsområden. Ett center har lyckats någorlunda bra, med de två övriga centrumen haft betydande svårigheter under den andra utvärderingsperioden 2009-2012. Efter ett uppehåll för förbättringar kan även dessa centra fortsätta som planerat.
Språk: Engelska med ett sammanfattande avsnitt på svenska.Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order.
Produktdetaljer: