Se, tolka och agera. SOU 2010:95
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Se, tolka och agera. SOU 2010:95

Allas rätt till en likvärdig utbildning. Slutbetänkande från Utredningen om utsatta barn i skolan

44700

447 kr (exkl. moms)

Se, tolka och agera. SOU 2010:95

Se, tolka och agera. SOU 2010:95

Om publikationen

Se de tidiga tecknen hos barn som har det svårt!

Föreslår att Skolverket får ett tydligare och utökat ansvar för att bevaka rätten till en bra skola för de barn som har det svårast - de utsatta barnen med komplexa stödbehov. Skolverket ska också tillsammans med Socialstyrelsen ansvara för elevhälsan.
Genom en intervjustudie, där nära 400 verksamma personer i åtta kommuner får komma till tals, kartläggs och analyseras hur förskola, grundskola och gymnasieskola samt elevhälsa arbetar och samverkar med socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis kring barn och elever med komplexa stödbehov. Vilket ansvar förskola och skola har för dessa barn i förhållande till andra aktörer klargörs.
Ansvariga, lärare och annan personal inom förskola och skola möter dagligen problem som kräver en effektiv samverkan med andra - särskilt gäller det vid psykisk ohälsa och social problematik. Tidiga upptäckter och samverkande insatser behöver fokuseras. Förskolan och de tidiga åren i grundskolan är särskilt viktiga, liksom elevhälsans strategiska roll.
Särskild utredare: Carl-Anders Ifvarsson