Se de tidiga tecknen. SOU 2010:64
 • Socialrätt
 • Sociala frågor
 • Utbildning & Forskning

Se de tidiga tecknen. SOU 2010:64

Forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola. Delbetänkande från Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

24000

240 kr (exkl. moms)

Se de tidiga tecknen. SOU 2010:64

Se de tidiga tecknen. SOU 2010:64

Om boken

Sex pedagoger och en skolläkare delar med sig av personliga berättelser om en komplex vardag i arbetet med barn och elever med stora stödbehov. Vilka svar har forskningen på barnens problem?
Utöver de sju personliga berättelserna från vardagen i förskola och skola har sex forskare fått möjlighet att reflektera över dessa berättelser. Deras reflektioner är spännande läsning och speglar också hur berikande det kan vara med vitt skilda forskningsperspektiv på förskola och skola.
Huvudredaktör: Bitte Lundborg
Övriga medverkande:
 • Helena Karlsson, förskollärare
 • Peter Nyberg, bitr. rektor
 • Annacari Wallin, fritidspedagog
 • Samuel Engelhardt, specialpedagog
 • Ann-Christin Persson, gymnasielärare
 • Samuel Lundahl, lärare på IV-programmet
 • Eva Nordin Olsson, skolläkare.
  Forskarkommentarer från pedagogerna docent Fritjof Sahlström, fil.dr Jutta Balldin, professor Ingegerd Tallberg Broman och docent Mara Westling Allodi samt nationalekonomerna doktor Anna Sjögren och docent Helena Svaleryd.
  Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!