School Bullying, Depression and Offending Behavior Later in Life
Brottsförebyggande rådet/Brå

School Bullying, Depression and Offending Behavior Later in Life

17800

178 kr (exkl. moms)

Konsekvenser av mobbning i skolan: Vad lär oss forskningen?En systematisk översikt över totalt 78 longitudinella studier som tar upp mobbningens konsekvenser senare i livet för både dem som mobbar och för dem som blir utsatta för mobbning i under skoltiden.
Språk: Engelska