.
Satsningen på fler poliser. Brå rapport 2013:12

Satsningen på fler poliser. Brå rapport 2013:12

Vad har den lett till?

18800

188 kr (exkl. moms)

Satsningen på fler poliser. Brå rapport 2013:12

Satsningen på fler poliser. Brå rapport 2013:12

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

I denna rapport, den första av tre, följer Brå upp och analyserar satsningen på fler poliser. Hur mycket mer arbetskraft har det blivit i praktiken? Vilka förväntningar är rimliga att ha på Polisen utifrån satsningen?
I rapporten görs även en kartläggning av var inom polisorganisationen de extra resurserna hamnat. Har de lagts där behoven av förstärkning är som störst för att kunna förbättra verksamhetsresultaten? Rapporten är gjord på uppdrag av regeringen och vändersig i första hand till regeringen och beslutfattare inom Polisen, men även till den intresserade allmänheten som vill få en nyanserad bild av de senaste årens satsning påPolisen och hur den har använts
Vill du ha löpande bevakning av Brås utgivning? Då rekommenderar vi en stående order på Samtliga rapporter från Brå.