Satisfaction with social welfare services
Socialdepartementet

Satisfaction with social welfare services

10200

102 kr (exkl. moms)

Idag är det en självklarhet att undersöka vård- och omsorgstagares tillfredsställelse med de tjänster de erbjuds. Utan den kunskapen minskar möjligheten att ge bästa möjliga hjälp. I denna litteraturöversikt sammanfattas kunskapen om metoder för att mäta vård- och omsorgstagares tillfredsställelse inom socialtjänstområdet.