Satisfaction with social welfare services
Socialdepartementet

Satisfaction with social welfare services

– A review

10200

102 kr (exkl. moms)

Idag är det en självklarhet att undersöka vård- och omsorgstagares tillfredsställelse med de tjänster de erbjuds. Utan den kunskapen minskar möjligheten att ge bästa möjliga hjälp. I denna litteraturöversikt sammanfattas kunskapen om metoder för att mäta vård- och omsorgstagares tillfredsställelse inom socialtjänstområdet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 91
  • Utgiven: 2013
  • Serie: 2013-10-23
  • ISBN/Best.nr: 978-91-75551074
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Sociala frågor