Särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2006, föreskrifter
Skatteverket

Särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2006, föreskrifter

8300

83 kr (exkl. moms)

Beträffande beskattningsåret 2005 se SKVFS 2004:28

Prenumerera på SKV Skatt