Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program
Skolverket

Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

4900

49 kr

Ingår i häfte SKOLFS 1999:12-16. 42 sidor. Målen enligt SKOLFS 1999:12 gäller utöver de gemensamma kunskapsmål som finns angivna i SKOLFS 1994:2.

Produktdetaljer: