Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning. SOU 2018:58
 • Hälso & sjukvard
 • Socialrätt
 • Offentlig rätt

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning. SOU 2018:58

Betänkande från Utredningen om samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03)

22000

220 kr (exkl. moms)

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning. SOU 2018:58

Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning. SOU 2018:58

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 350
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:058
 • ISBN/Best.nr: 978-913824836-2
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Socialrätt, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

I utredningen föreslås bland annat:
 • en ny lag om särskilda persontransporter som ska ersätta de nuvarande lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst
 • fortsatt frivillighet för överlämnande av huvudmannaskap för särskilda persontransporter från kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter
 • krav på ökad samordning både vad gäller administration och trafik
 • Krav på systematiskt kvalitetsarbete med tillsyn från Transportstyrelsen
 • utökad rätt att ta med hjälpmedel på en resa med färdtjänst
 • ny avgiftsprincip för riksfärdtjänst med ett maxpris för resa med taxi eller specialfordon. Egenavgift för resa med kollektivtrafik ska motsvara det faktiska biljettpriset
 • då tillgången till nationell statistik inom särskilda persontransporter finns tillgänglig i varierande grad föreslår utredningen att Trafikanalys i samråd med Statistiska Centralbyrån får i uppdrag att utreda förutsättningarna för framtagande av kompletterande nationell statistik för särskilda persontransporter avseende utbud, kvalitet, kostnader och resande.

Särskild utredare: Anita Johansson
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!