Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
  • Utbildning & Forskning

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

KURSPLANER OCH KOMMENTARER – REVIDERAD 2017

13000

130 kr (exkl. moms)

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 96
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913832725-8
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om publikationen

Detta material innehåller:
  • Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som gesinom grundsärskolan
  • Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som gesinom träningsskolan inom grundsärskolan
  • Kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven

Syftet med kommentarerna är att ge en bredare och djupare förståelse av kursplanen och kunskapskraven. Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen.