Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
Skolverket

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

13000

130 kr

Detta material innehåller:
  • Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som gesinom grundsärskolan
  • Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som gesinom träningsskolan inom grundsärskolan
  • Kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven
Syftet med kommentarerna är att ge en bredare och djupare förståelse av kursplanen och kunskapskraven. Materialet är i första hand tänkt att fungera som ett stöd för den enskilda läraren men även för övriga verksamma inom vuxenutbildningen.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 96
  • ISBN: 978-913832725-8