Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
Norstedts Juridik

Särskild granskning enligt aktiebolagslagen

65300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

653 kr (exkl. moms)

Författare:
Stefan Lindskog
En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om detta regleras i aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet har under åren aktualiserats i flera uppmärksammade fall och kommer även i framtiden vara ett viktigt instrument för små aktieägare när det gäller att få insyn i bolag.
Boken är en handledning för granskare och för dem som allmänt vill veta mera om granskningsinstitutets skyddverkan enligt aktiebolagslagen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 158
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913901575-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Lindskog
En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om detta regleras i aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet har under åren aktualiserats i flera uppmärksammade fall och kommer även i framtiden vara ett viktigt instrument för små aktieägare när det gäller att få insyn i bolag.
Boken är en handledning för granskare och för dem som allmänt vill veta mera om granskningsinstitutets skyddverkan enligt aktiebolagslagen.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Associationsrätt
  • Publicerad: 2013-02-19
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913901575-8