.
Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
  • Associationsrätt

Särskild granskning enligt aktiebolagslagen

Stefan Lindskog
Produkt-id: 4335656665132
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F45004843
Särskild granskning enligt aktiebolagslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om detta regleras i aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet har under åren aktualiserats i flera uppmärksammade fall och kommer även i framtiden vara ett viktigt instrument för små aktieägare när det gäller att få insyn i bolag.Boken är en handledning för granskare och för dem som allmänt vill veta mera om granskningsinstitutets skyddverkan enligt aktiebolagslagen.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139015758.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F45004843", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500484338", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F45004842D43", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1306", "id"=>"A13A39113F583305C12576A900453FA7", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Stefan", "lastname"=>"Lindskog"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2013.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139015758", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2013", "publicerat_datum"=>"2013-02-18", "publicerat_timestamp"=>1361145600}