.
Santiagokonventionen mot organhandel. SOU 2019:1
  • Hälsa och sjukvård
  • Straffrätt

Santiagokonventionen mot organhandel. SOU 2019:1

Delbetänkande från 2018 års donationsutredning (S 2018:04)

18400

184 kr (exkl. moms)

Santiagokonventionen mot organhandel. SOU 2019:1

Santiagokonventionen mot organhandel. SOU 2019:1

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 151
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824891-1
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot organhandel. Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ – Santiagokonventionen. Utredningen har också utrett vilka författningsändringar tillträdandet kräver.

Särskild utredare: Sten Heckscher
Se längre ned för hänvisningar till slutbetänkandet och de direktiv som utredningen arbetat utifrån.