.
Sanktioner på affärsrättens område
  • Förmögenhetsrätt

Sanktioner på affärsrättens område

Johan Axhamn, Eva Lindell-Frantz, Birgitta Nyström

– skadestånd, sanktionsavgifter, viten m.m.

0
Sanktioner på affärsrättens område
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En viktig del av den verksamhet som bedrivs inom ACLU är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare och praktiker som har anknytning till ACLU. Målsättningen för ACLU:s publikationer är att de ska belysa aktuella och praktiskt relevanta frågor och utvecklingstendenser inom olika delar av affärsrätten på ett sätt som tillmötesgår krav på hög rättsvetenskaplig kvalitet.

Detta är ACLU:s fjärde bok och har sanktioner på affärsrättens område som övergripande tema. I boken behandlas bestämmelser om sanktioner inom ett brett spektrum av regelverk inom det affärsrättsliga området med fokus på sanktionsavgifter, skadestånd och viten.

I likhet med tidigare böcker utgivna av ACLU, syftar boken till att tillgodose såväl behov hos dem som arbetar med avtalsskrivning och rättstillämpning i praktiken som det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag lämpar sig även väl för undervisningsändamål.