Samverkansmönster i svensk forskningsfinansiering
Utbildningsdepartementet

Samverkansmönster i svensk forskningsfinansiering

Rapport av Forskningsfinansieringsutredningen.

13200

132 kr (exkl. moms)

Beskrivning och bedömning av befintlig samverkan mellan olika finansiärer av forskning.
Tryckt upplaga: