Samverkan - reviderad utgåva 2016
Brottsförebyggande rådet, Brå

Samverkan - reviderad utgåva 2016

I lokalt brottsförebyggande arbete

19300

193 kr (exkl. moms)

Med hjälp av boken får du ett arbetssätt om hur man kan jobba strukturerat och kunskapsbaserat med brottsförebyggande arbete.

Här beskrivs i fem steg hur samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 100
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-918733560-0
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen