Samverkan - reviderad utgåva 2016
Brottsförebyggande rådet/Brå

Samverkan - reviderad utgåva 2016

I lokalt brottsförebyggande arbete

19300

193 kr (exkl. moms)

Med hjälp av boken får du ett arbetssätt om hur man kan jobba strukturerat och kunskapsbaserat med brottsförebyggande arbete.

Här beskrivs i fem steg hur samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete.
Produktdetaljer: