.
Samverkan mellan kommuner och landsting
  • Socialrätt

Samverkan mellan kommuner och landsting

Fredrik Cederblom

- Idéer för vård- och omsorgsområdet

Produkt-id: 4335684681772
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F4500482C
Samverkan mellan kommuner och landsting
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I vårt samhälle förväntas det att stat, kommun och landsting samverkar. Det gäller inte minst beträffande de vårdinsatser och den omsorg som samhället bedriver för sjuka och funktionshindrade individer.Vad är då samverkan? Var kan samverkan ske? Vad kan parterna träffa avtal om? Begrepppet samverkan är inte entydigt och har ingen naturlig definition för den verksamhet som lagstiftaren förväntar sig att såväl landsting som kommuner ska göra tillsammans.Meningen med den här skriften är att beskriva hur detta regleras genom avtal och, genom att fokusera på flera viktiga frågor inom området, utgöra ett stöd för huvudmännen. Avsikten är att lättare komma fram till rimliga s.k. samverkansavtal och främja ett smidigare arbetsklimat. Regler och rutiner kan tydliggöras och med en genomtänkt planering kan stora vinster göras både ekonomiskt och humanitärt.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139112594.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500482C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F4500482CF4", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F4500482C901", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "subtitle"=>"- Idéer för vård- och omsorgsområdet", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1725", "id"=>"DF702303EE909065C125798A003EEB0D", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Fredrik", "lastname"=>"Cederblom"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2012.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139112594", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2012", "publicerat_datum"=>"2012-09-20", "publicerat_timestamp"=>1348099200}