Samverkan mellan kommuner och landsting
Norstedts Juridik

Samverkan mellan kommuner och landsting

30600

306 kr (exkl. moms)

I vårt samhälle förväntas det att stat, kommun och landsting samverkar. Det gäller inte minst beträffande de vårdinsatser och den omsorg som samhället bedriver för sjuka och funktionshindrade individer.Vad är då samverkan? Var kan samverkan ske? Vad kan parterna träffa avtal om? Begrepppet samverkan är inte entydigt och har ingen naturlig definition för den verksamhet som lagstiftaren förväntar sig att såväl landsting som kommuner ska göra tillsammans.Meningen med den här skriften är att beskriva hur detta regleras genom avtal och, genom att fokusera på flera viktiga frågor inom området, utgöra ett stöd för huvudmännen. Avsikten är att lättare komma fram till rimliga s.k. samverkansavtal och främja ett smidigare arbetsklimat. Regler och rutiner kan tydliggöras och med en genomtänkt planering kan stora vinster göras både ekonomiskt och humanitärt.