.
Samverkan för ungas etablering. SOU 2018:12. Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Samverkan för ungas etablering. SOU 2018:12. Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag

Bilaga till "Uppdrag: Samverkan 2018" från Delegationen för unga och nyanlända till arbete

18000

180 kr (exkl. moms)

Samverkan för ungas etablering. SOU 2018:12. Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag

Samverkan för ungas etablering. SOU 2018:12. Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag

  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 116
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824761-7
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Beskriver resultaten från ett forsknings- och lärprojekt med 15 svenska kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag. Projektet utforskar aktiviteter för att stödja unga till arbete, med fokus på samverkan. Den ena delstudien är inriktad på arbetet i kommuner, den andra på arbetet i företag.

I den första delstudien, om samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och vissa andra aktörer, uppnås teoretisk mättnad, och slutsatserna uppvisar i långa stycken en betydande samstämmighet med tidigare studier, något som sammantaget talar för att de mönster som kunnat iakttas kan generaliseras. Urvalet består av 15 svenska kommuner med lokala arbetsförmedlingar och vissa andra aktörer som kan uppvisa exempel på god samverkan, på olika områden, till exempel: i uppsökande arbete, samverkan med arbetsgivare, samlokalisering och utbildning. Genomgången av exemplen visar att det finns en rad olika sätt att uppnå god samverkan.

I den andra delstudien, inriktad på arbetet i företag, finns inte samma förutsättningar för generalisering, utan slutsatserna gäller deltagande företag. Företagen lyfter fram samverkan med statliga aktörer som viktigt och nödvändigt, samtidigt som de upplever att det är svårt att nå fungerande och långsiktigt hållbar samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen. Företagen har mycket högt ställda förväntningar på Arbetsförmedlingen när det gäller flexibilitet, kontinuitet och proaktivitet – förväntningar som kanske inte alltid är möjliga att uppfylla inom myndighetens uppdrag.
Huvudbetänkandet - se nedan.