.
Samverka för att förebygga återfall i brott. Idéskrift 20

Samverka för att förebygga återfall i brott. Idéskrift 20

Om lokalt brottsförebyggande arbete

14300

143 kr (exkl. moms)

Samverka för att förebygga återfall i brott. Idéskrift 20

Samverka för att förebygga återfall i brott. Idéskrift 20

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Vad händer när Pelle muckar från kåken?

Att lyckas förebygga kriminellas återfall i brott kan ge både individen och samhället stora vinster. Men samhällets olika aktörer behöver samverka effektivt och någon part måste axla huvudansvaret!
Här hävdas att denna part inledningsvis är Kriminalvården, men därefter måste en annan samhällsaktör gripa in - beroendevården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller annan myndighet/organisation.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.