Samtliga publikationer från Brå - stående order
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

Samtliga publikationer från Brå - stående order

26200

262 kr (exkl. moms)

Här får du ta del av Brottsförebyggande rådets samtliga rapporter som ges ut i tryckt form. Årligen utkommer mellan 8 till 12 rapporter. som trycks. Du får rapporterna när de utkommer tillsammans med en faktura. Du betalar för de böcker som du får. (vissa skrifter i Brå:s rapportserie publiceras bara på webben).
Angivet pris avser senaste utgåvan. Du kan även abonnera på enbart Brå:s statistikpublikationer
Produktdetaljer: