Samspel för hälsa. SOU 2018:80
Socialdepartementet

Samspel för hälsa. SOU 2018:80

Betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)

22000

220 kr (exkl. moms)

Hälso- och sjukvården kan i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och påverka sjukfrånvaro i positiv riktning. Utredningen har utforskat former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process.

Ur utredningens överväganden och förslag:
  • En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning.
  • Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod. Det ger en tydlig koppling mellan statsbidraget och den sjukfrånvaro som hälso och sjukvården har störst möjligheter att påverka.
  • Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting.
Särskild utredare: Vivianne Macdisi
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 348
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:080
  • ISBN/Best.nr: 978-913824874-4
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor