.
Samspel för hälsa. SOU 2018:80
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Samspel för hälsa. SOU 2018:80

Betänkande från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)

22000

220 kr (exkl. moms)

Samspel för hälsa. SOU 2018:80

Samspel för hälsa. SOU 2018:80

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 348
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824874-4
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Hälso- och sjukvården kan i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och påverka sjukfrånvaro i positiv riktning. Utredningen har utforskat former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process.

Ur utredningens överväganden och förslag:
 • En ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning.
 • Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod. Det ger en tydlig koppling mellan statsbidraget och den sjukfrånvaro som hälso och sjukvården har störst möjligheter att påverka.
 • Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting.
Särskild utredare: Vivianne Macdisi