Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande
Näringsdepartementet

Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.
Tryckt upplaga: