Samordning för bostadsbyggande, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Samordning för bostadsbyggande, tilläggsdirektiv

(N 2017:08

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: