Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen
Finansdepartementet

Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ges i uppdrag att undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en sådan funktion kan utformas och organiseras.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 10
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:050
  • ISBN/Best.nr: 68718-050
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning