Samordning av särskilda persontransporter
Näringsdepartementet

Samordning av särskilda persontransporter

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera reglerna för särskilda persontransporter, som exempelvis färdtjänst och sjukresor. Syftet med utredningen är att identifiera problem som utgör hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning. Utredaren ska även föreslå lösningar.Särskilda persontransporter är ett samlingsnamn för transporter som ges till resenärsgrupper med särskilda behov. Transporterna tillhandahålls av samhället och innefattar färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.Utredaren ska:
  • analysera regelverket för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning, och
  • föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja hinder.
Ändrade eller nya regler ska inte leda till en försämrad kvalitet för resenärer, med en bättre samordning kan kvaliteten långsiktigt förbättras både för utförare och för resenärer.
Produktdetaljer: