Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget. Utredaren får nu också i uppdrag att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner när det gäller aktivitetsansvaret för ungdomar. Utredaren ska dessutom stärka dialogen mellan kommuner och staten i genomförandet av aktivitetsansvaret.
Tryckt upplaga: